RuUa

Офіційні правила розіграшу 10 (десять) ігрових консолей SONY PS4 SLIM

  1. Загальні положення:

1.1. Організатором Акції(далі – Організатор) є товариство з обмеженою відповідальністю «Трейдленд», що розташовано за адресою: 01033 пров. Жуковського, 12, м. Київ.

1.2. Учасник Акції– особа, яка зареєструвалася у адміністратора Інформаційної служби ТРЦ «Мегамолл» (адреса: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 17). Учасник акції повинен бути повнолітнім, якому на момент проведення Акції виповнилось 18 років.

1.3. Офіційними Правилами (надалі — Правила) визначається проведення Розіграшу (далі по тексту – Розіграш).

1.4. Переможці Розіграшу будуть визначені за критеріями, викладеними в цих Правилах. Розіграш не є азартною грою і не може бути використаний в будь-якій формі азартних ігор.

  1. Строки і місце проведення Акції:

2.1. Акція  проводиться в період з 20.00 години по 20.30 годину «10» листопада 2018 р.

2.2. У разі зміни термінів чи умов проведення Розіграшу, Організатор оголошує про це у місці проведення Розіграшу, зазначеному у п. 2.1.

2.3. Розіграш Призу проводиться о 20:00 годині «10» листопада 2018 р., на сцені ТРЦ Мегамолл.

  1. Загальні умови та право на участь в Акції:

3.1. Допускаються до участі в Акції повнолітні дієздатні фізичні особи, громадяни України, які заповнили Анкету учасника Акції, (далі – «Учасник Акції» або «Учасники Акції»).В період проведення Акції здійснити 1 (одну) або більше транзакцій, де кожна на суму від 500,00 грн. (п’ятсот гривень 00 коп.), з оплати Товарів в будь-яких магазинах, що знаходяться на території ТРЦ (крім супермаркету «Сільпо») на суму від 500,00 грн. ( п’ятисот гривень 00 копійок, що має бути обов’язково підтверджено наявністю розрахункових документів (фіскальних або товарних, належно оформлених чеків), 1 чек = 1 реєстрація;

3.1.2. В акції беруть участь чеки на покупки, здійснені в період з  10.00 10 жовтня 2018 року по 19.00 10 листопада 2018 року. Для реєстрації необхідно пред’явити та зареєструвати розрахунковий документ/розрахункові документи (фіскальні або товарні, належно оформлені чеки), що підтверджують здійснення покупки, яка відповідає умовам Акції, на інформаційній службі ТРЦ у адміністратора.

3.1.3.     Необхідно отримати та заповнити персональну реєстраційну анкету учасника Акції, що містить особисту інформацію учасника – П.І.Б., контактний телефон, тощо.

Після того, як Анкету буде заповнено учасником Акції відповідно до даних Правил, учасник Акції отримує право на участь у розіграші Призів Акції.

УВАГА! Один Учасник має можливість зареєструватися необмежену кількість разів для участі в Акції для отримання Призів Акції/Головного Призу, зазначених в п.4.1. Правил, протягом всього періоду проведення Акції, за умови виконання всіх умов цих Правил.

3.2. Усі Анкети, заповнені належним чином, беруть участь у розіграші Призів Акції.

3.3. Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.

3.4. Учасники Акції, беручи участь в Акції, добровільно погоджуються надати Виконавцю Акції інформацію (включаючи особисту), визначену Виконавцем Акції як необхідну для отримання відповідного Призу Акції.

3.5. Порушення Учасниками Акції цих Правил або відмова Учасників Акції від належного виконання цих Правил (у т. ч. механіки, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Призів Акції тощо) вважається відмовою Учасника від участі в Акції. При цьому така особа не має права на одержання від Замовника/Виконавця Акції та/або залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації.

3.6. Учасники Акції повинні зберігати оригінали розрахункових документів (чеків) на Товари, на підставі яких вони заповнювали Анкети для підтвердження здійснення покупки в ТРЦ протягом періоду проведення Акції.

3.7. Виконавець Акції має право вимагати в Учасника Акції пред’явити оригінали розрахункових документів (чеків) на Товари, на підставі яких вони заповнювали Картки для підтвердження здійснення покупки в ТРЦ, в будь-який момент на свій розсуд.

3.8. Не визнаються Учасниками Акції та не можуть брати участь в ній власники та працівники Організатора та Замовника або представники орендарів (власники брендів й обслуговуючий персонал), власники та співробітники рекламних агентств, клінінгових, охоронних та інших організацій, причетних до проведення Акції, а також безпосередні члени їх родин. Під безпосередніми членами родин розуміються дружина або чоловік, діти, батьки, брати чи сестри, дідусі та бабусі, онуки, інші утриманці або опікуни та особи, які мають пряме відношення до власників та працівників Організатора Акції.

  1. Приз Акції, визначення переможця, отримання призу:

4.1.   Призами Акції є: 10 (десять) ігрових консолей SONY PS4 SLIM

4.2. Призовий фонд Акції обмежений і складає кількість, зазначену в 4.1. цих Правил. Головний Приз Акції призначений для особистого використання Учасниками Акції і не може мати ознаки рекламного чи комерційного замовлення.

4.3. Замовник Акції та/або залучені ним треті особи забезпечують передачу/вручення Призів Акції Переможцям Акції. Дотримання вимог законодавства України щодо оподаткування вартості доходів в результаті отримання Призів Акції забезпечується Замовником відповідно до вимог законодавства України.

4.4. Призи Акції можуть бути отримані Переможцями Акції, тільки на умовах, визначених у цих Правилах.

4.5. Зовнішній вигляд і зміст Призів Акції/Головного Призу можуть відрізнятися від їх зображень на рекламних матеріалах Акції, а також не відповідати сподіванням Учасників Акції.

4.6. Переможець Акції може отримати відповідний Приз Акції лише один раз в межах відповідного розіграшу Призів Акції, зазначеного в п.5 цих Правил.

Проведення розіграшу Головного Призу.

5.1. 10.11.2018 р. о 20:00 за адресою, зазначеною у пункті 2.3. Правил, відбудеться розіграш Головного Призу Акції.

5.2. Визначення переможця Акції, який зможе отримати Головний Приз (надалі – Головний переможець), буде здійснено за випадковою ймовірністю шляхом жеребкування серед Карток учасників, що беруть участь в Акції.

5.3. Головний переможець буде повідомлений про перемогу в Акції одразу в місці розіграшу. Присутність Головного переможця в місці розіграшу Головного Призу є обов’язковою умовою для отримання Головного Призу. Якщо він відсутній у вказаний час в місці розіграшу Головного Призу за адресою, зазначеною у пункті 2.3. Правил, або він не має можливості/бажання отримати Головний приз, визначається резервний Головний переможець, який матиме можливість отримати Головний Приз серед інших претендентів.

5.4. Головний переможець пред’являє оригінал документа з  фотокарткою, що засвічує його особу, а саме – паспорт в місці розіграшу Головного Призу. Пред’явлення оригіналу документа з  фотокарткою, що засвічує особу Головного переможця (паспорт, водійські права, пенсійне посвідчення), є обов’язковою умовою для отримання Головного Призу.

5.5. Головний переможець Акції матиме можливість отримати Головний Приз після перевірки Виконавцем оригіналу розрахункового документу (чеку), зазначеного Головним переможцем при реєстрації в Акції, 6.6. Головний Приз поверненню чи обміну не підлягає. Виплата грошового еквіваленту не допускається.

5.6. З моменту отримання Головного Призу, Замовник та Виконавець не несуть відповідальності за випадкове знищення чи пошкодження Головного Призу.

5.6.    Замовник/Виконавець не відповідає за будь-які витрати Головного переможця, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Головного Призу.

5.7.    Замовник/ Виконавець має право:

– відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/неналежним чином виконала всі умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах;

– відмовити у видачі Головного Призу Головному переможця, який не виконав умови, необхідні для отримання такого Головного Призу, згідно цих Правил.

5.8.        Замовник/Виконавець не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними.

5.9.        Головний переможець, під час отримання відповідного Головного Призу підписує з Виконавцем заяву-підтвердження про отримання Головного Призу, та згоди на обробку персональних даних, форми яких визначаються Виконавцем, на підставі яких Переможець Акції отримує Головний Приз.

5.10.        У разі вiдсутностi у Головного переможця можливості/бажання використати/отримати Головний Приз з причин, які не залежать від Виконавця/Замовника, Виконавець /Замовник не сплачують Головному переможцю жодних компенсацій, пов’язаних з такою неможливістю використання/отримання Головного Призу.

5.11.        Грошовий еквівалент Головного Призу не видається, заміна Головного Призу іншими товарами/ послугами не допускається.

Увага! Замовник Акції зберігає за собою право змінювати механіку та час визначення Головного переможця шляхом розміщення інформації на сайті: http://megamoll.com.ua/ 

  • Новини
Пропонуємо Вам ознайомитися з режимом роботи ТРЦ Мегамолл в святкові дні.
Бронюйте столик у Люди Fusion Place і будьте впевнені у вашому святі на найвищому рівні ⭐️.
Шалені знижки до -80% та вигідні пропозиції у всіх магазинах ТРЦ! Слідкуйте за всією інформацією у наших соц. мережах :boom: «Мегамолл» - покупки для всієї родини.
FAMO - це бренд стильного одягу та аксесуарів, який успішно працює по всій Україні.
ARBER та Українська асоціація футболу (УАФ) уклали угоду про співпрацю, за якою ARBER створює офіційну колекцію ділового одягу для Національної збірної України з футболу та офіційної делегації УАФ.
Не відкладай своє літо - приходь і обирай новеньку модель купальника!
Раді повідомити, що відповідно до рішення Уряду про послаблення карантину та постанови Міської ради ТРЦ «Мегамолл» відновлює свою роботу!
Зустрічайте крутезні новинки L.O.L. в Будинок іграшок! Очі розбігаються, хочеться одразу дивувати та дарувати саме ті подарунки малечі.
Безмежний простір та захоплюючі подорожі – це те, що надихнуло дизайнерів Estro на створення
нової весняно-літньої колекції взуття та аксесуарів.
DANCE PARTY - Початок 20:00